De stichting "Opdat Zij Allen Een Zijn" is een (kleine) Nederlandse Zendingsorganisatie die een Evangelische gemeente in Brazilië op het eiland Itaparica ondersteund. Samen met de gemeente is een Kinderopvang opgezet voor de kinderen van de allerarmste gezinnen. De opvang van deze kinderen wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit Nederland.

De naam Evangelische zending Itaparica is de werknaam van de st. Opdat Zij Allen Een Zijn. Deze geeft nameijk goed weer wat de doelstelling is van de stichting.

Meer informatie over de st. Opdat Zij Allen Een Zijn vindt u op de volgende pagina's.